headline news
 • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
 • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
 • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
 • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
ข่าวประชาสัมพันธ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 สวดมนต์หมู่สรภัญญะระดับเขต
โรงเรียนชินวร ร่วมกับกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน สวดมนต์หมู่สรภัญญะระดับเขต ณ วัดกระทุ่มเสือปลา   ผลการแข่งขัน โรงเรียนชินวรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้รับโล่เกียรติยศ  วุฒิบัตร  และทุนการศึกษา   **รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม** 1. ด.ญ.พิทยาภรณ์&n...อ่านต่อ
 • โรงเรียนชินวร ร่วมกับกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน สวดมนต์หมู่สรภัญญะ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.62 ณ วัดพระราม 9    ผลกา ...อ่านต่อ
 • โรงเรียนชินวร ร่วมกับกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน สวดมนต์หมู่สรภัญญะ เนื่องในวันออกพรรษา เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.62 ณ วัดศรีบุญเรือง   ผลการแข่ง ...อ่านต่อ
 • กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ป.1  ด.ช.ปัณณวัฒน์  อรุณกมล  (ป.1/2) ป.2  ป.ญ.นภัสสร  เจื้อยแจ้ว  (ป.2/1) ป.3  ด.ช.ปธานิน  บุญแสงชัย&nb ...อ่านต่อ
 • กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ป.1  ด.ญ.ณฉัตร์  ประจักษ์ชูตระกูล (ป.1/2) ป.2  ด.ญ.ภัณฑิลา  แป้นพัด  (ป.2/2) ป.3.  ด.ช.อาชวิน  รอมณี  ...อ่านต่อ
ผลงานของนักเรียน
โครงงานทดสอบ PRE-GIFTED&EP ประจำปีการศึกษา 2562
** ด.ญ.นภชนันท์  พุ่มศรี ** - ทำคะแนนรวมระดับชั้น ป.2 ได้อันดับที่ 1 ของเขตบึงกุ่ม - ทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.2 ได้อันดับที่ 1 ของเขตบึงกุ่ม - ทำคะแนนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ...อ่านต่อ
จดหมาย จากโรงเรียน
กิจกรรมเดือนธันวาคม และแจ้งวันหยุดเรียน
ด้วยโรงเรียนชินวร ได้จัดให้มีกิจกรรมวันคริสต์มาสต์ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 และพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาสีภายในขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 เพื่อเป็นการปลูกฝัง...อ่านต่อ
ประกาศ จากโรงเรียน
 • ห้องน้ำใหม่ของหนู

    

 • อาคารหนูสีสันสดใส

   

อัลบั้มภาพกิจกรรม
โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ข้อมูลทั่วไป | ประถม | อนุบาล | IEP | สมัครเรียน | ติดต่อเรา

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns