headline news
  • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
  • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
  • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
  • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
ข่าวสารจากโรงเรียน
25 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนชินวร ขอแสดงควมยินดีกับนักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
โรงเรียนชินวร ขอแสดงควมยินดีกับนักเรียนที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน โดยการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบดิทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์ 2) โดยได้รับคะแนนสอบเข้าระดับที่ 1 และได้รับคะแนนเข้าระดับที่ 2 ...อ่านต่อ
22 มิถุนายน 2563
แบบประเมินตนเองเรื่องโควิด
แบบประเมินตนเองสำหรับนักเรียนในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefi3Qh8PhlFSLhyT3gQEQZ8cWC_HCsasufvdlbbj-xaXoImg/viewform ...อ่านต่อ
20 มกราคม 2563
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 สวดมนต์หมู่สรภัญญะระดับเขต
โรงเรียนชินวร ร่วมกับกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน สวดมนต์หมู่สรภัญญะระดับเขต ณ วัดกระทุ่มเสือปลา   ผลการแข่งขัน โรงเรียนชินวรได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ได้รับโล่เกียรติยศ  วุฒิบัตร  และทุนการศึกษา   **รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม** 1. ด.ญ.พิทยาภรณ์&n...อ่านต่อ
6 มกราคม 2563
ผลการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรภัญญะ
โรงเรียนชินวร ร่วมกับกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน สวดมนต์หมู่สรภัญญะ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.62 ณ วัดพระราม 9    ผลการแข่งขัน โรงเรียนชินวรได้รับรางวัลดีเด่น ได้รับโล่เกียรติยศ  วุฒิบัตร และทุนการศึกษา   **รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม** 1. ...อ่านต่อ
6 มกราคม 2563
ผลการแข่งขันกิจกรรมแข่งขัน สวดมนต์หมู่สรภัญญะ
โรงเรียนชินวร ร่วมกับกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ  จัดส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขัน สวดมนต์หมู่สรภัญญะ เนื่องในวันออกพรรษา เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.62 ณ วัดศรีบุญเรือง   ผลการแข่งขัน โรงเรียนชินวรได้รับรางวัลชมเชย ได้รับโล่เกียรติยศ  วุฒิบัตร และทุนการศึกษา   **รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม** 1. ด.ญ.ชิ...อ่านต่อ
26 สิงหาคม 2562
กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ป.1  ด.ช.ปัณณวัฒน์  อรุณกมล  (ป.1/2) ป.2  ป.ญ.นภัสสร  เจื้อยแจ้ว  (ป.2/1) ป.3  ด.ช.ปธานิน  บุญแสงชัย  (ป.3/2) ป.4  ด.ช.ภรภัทร  พรมกรรณ์  (ป.4/2) ป.5  ด.ญ.ตะวันวาด  รุจิเสถียร  (ป.5/1) ป.6  ด.ญ.อัญชณา&n...อ่านต่อ
26 สิงหาคม 2562
กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำเดือน มิถุนายน 2562
กิจกรรมยอดนักอ่าน ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ป.1  ด.ญ.ณฉัตร์  ประจักษ์ชูตระกูล (ป.1/2) ป.2  ด.ญ.ภัณฑิลา  แป้นพัด  (ป.2/2) ป.3.  ด.ช.อาชวิน  รอมณี  (ป.3/1) ป.4  ด.ญ.ธนพร  ชูศิลปทวีทรัพย์  (ป.4/1) ป.5  ด.ช.ธนดล  อินทรจันทร์  (ป.5/2) ป.6  ด.ญ.พิทยาภรณ์&...อ่านต่อ
10 สิงหาคม 2562
กิจกรรม บันทึกเทปออกอากาศรายการ "ท้าให้อ่านยกทีม" ช่อง TPBS
กิจกรรม บันทึกเทปออกอากาศรายการ "ท้าให้อ่านยกทีม" ช่อง TPBS  ไปอัดรายการ เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ สตูดิโอซูเปอร์จิ๋ว ถนนลาดพร้าว 101 เป็นรายการเกี่ยวกับการตอบคำถามให้ถุกต้องตามจำนวนผู้เล่นเกม เพี่อนำหนังสือมอบให้ห้องสมุด โรงเรียนชินวร และส่วนหนึงนำไปบริจาคให้ โรงเรียนด้อยโอกาสทีจังหวัดนครราชสีมา   ...อ่านต่อ
30 กรกฎาคม 2562
กิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา
กิจกรรมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรวิหาร เมื่อวันที่ 15-16 ก.ค.62 รางวัลชมเชยอันดับที่ 1 การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับประถมศึกษา ได้รับป้ายพระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร...อ่านต่อ
6 มิถุนายน 2562
นร.โรงเรียนชินวร ทำความดี เก็บเงินคืนท่านผู้ปกครอง
นร.โรงเรียนชินวร ทำความดี เก็บเงินคืนท่านผู้ปกครอง ด.ช.นพคุณ นิลสระคู (ป.3/1) ได้เก็บเงินจำนวน 3,000 บาท แล้วนำส่งให้คุณครูที่ห้องธุรการเพื่อประกาศหาเจ้าของเงินที่ทำหล่นหาย เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 และในเวลาต่อมาผู้ปกครองของ ด.ญ.ยดา วงศ์พาณิชย์ ชั้น ป.2/2 ซึ่งเป็นเจ้าของเงินได้มาติดต่อรับเงินคืน ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ท่...อ่านต่อ
หน้า 1 2 3 4 5 ... 12
โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ประถม | อนุบาล | สมัครเรียน | ติดต่อเรา | Youtube Channel

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns