headline news
  • ติดตามข่าวและสถานะการณ์โควิด-19 ได้ที่ covid19.anamai.moph.go.th
  • โรงเรียนชินวร ได้รับ "ดีมาก" ทุกตัวบ่งชี้จากการประเมิน สมศ. รอบ 3
  • ที่ชินวร เราเรียนภาษาต่างประเทศเข้มข้นถึง 7 ชม/สัปดาห์
  • ชินวรเป็นโรงเรียนเป็นโรงเรียนคุณภาพมาตรฐานสากล จากการประเมินของ สช.
  • เรียน 3 ภาษา (อังกฤษ จีน ไทย) เรียนกับเจ้าของภาษา
ทำไมเราถึงให้เด็กๆทดลองวิทยาศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ 3 ธันวาคม 2566
ทำไมเราถึงให้เด็กๆทดลองวิทยาศาสตร์อย่างสม่ำเสมอ ❓
เพราะวัยเด็ก????????????เป็นวัยที่กำลังมีการพัฒนาทางปัญญา????และด้านอื่นๆ เป็นวัยที่อยากรู้อยากเห็น???????? และการทดลองทางวิทยาศาสตร์⚗️????????จะช่วยกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นสิ่งที่อยู่รอบตัว เสริมสร้างความคิดของพวกเขา
ทดลองวิทยาศาสตร์เด็กๆจะได้อะไร❓
✅เป็นการเสริมสร้างทักษะการแก้ปัญหา
✅ทักษะการสังเกต
✅ทักษะการจำแนก
✅ทักษะการสื่อความหมาย
✅ทักษะการวัดที่มาพร้อมกับทักษะการคำนวณ
✅ทำให้เด็กเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นรอบๆตัวเขา
❤️❤️โรงเรียนอนุบาลชินวร เป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองจากโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ????ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระดำริ????
 
 
 
 
โรงเรียนชินวร สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

24/5 ซอยชินวร ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. 0-2377-9889 , 0-2374-3005 โทรสาร. 0-2374-5097
E-Mail : chinavorn@gmail.com

หน้าแรก | ประถม | อนุบาล | สมัครเรียน | ติดต่อเรา | Youtube Channel

Follow us on: Facebook Twitter

Corpyright 2014 Chinavorn School. Bangkok Thailand. Designs by 8-dedigns